Российские ученые нашли вещество для лечения рака
Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который ...

Наука на выборах
Подготовку к выборам членов Российской академии наук президент обсудил с главой РАН Александром ...

Наука о человеке: как изменится пластическая хирургия в ближайшем будущем
— президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, доцент кафедры пластической хирургии Первого ...

Наука: Гены и творчество
Творческие способности и то, насколько они предопределены генетикой, а на сколько – окружающим миром ...

Наука: Интересный пациент: как жить без обонятельных луковиц?
Возможно ли обоняние без носа, точнее, без обонятельных рецепторов? Весьма маловероятно. Однако, израильск ...

Тәуекелді Басқару
# 255925189

Тәуекелді Басқару

143 р.

Оқу құралы экономика мамандығы бойынша білім алушылар мен тәуекелді басқару саласындағы мамандарға арналған

Оқу құралында келесі мәселелер қарастырылған: тәуекелдің мәні мен мазмұны; оның пайда болу себептері мен факторлары; тәуекелді басқару қағидалары мен негізгі ережелері; тәуекел түрлері мен жіктелуі, оларды басқару әдістері; тәуекелді сандық және сапалық талдау; тәуекелді хеджирлеу; форвардтық және фьючерстік келісімшарттар құру

Тәуекел деңгейін төмендету мақсатында әртүрлі әдістер қолданылады, оның ішінде тәуекелді эксперттік талдау; ми шабуылы; шешім қабылдаудың сценарийлер әдісі және т.б.

100